Selecteer een pagina

ANBI

De stichting draagt de statutaire naam “Stichting Kringloopwinkel Waardevol”. De kringloopwinkel is gevestigd op het adres Marconistraat 29 te Barneveld. De Kringloopwinkel is bereikbaar via het telefoonnummer 0342-489720 en per email:info@kringloopwaardevol.nl. Het RSIN nummer van de stichting is: 863046058.

De doelstelling van de stichting zoals verwoordt in de statuten en samengevat in het beleidsplan is: gelden inzamelen ten behoeve van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten te Woerden. Deze middelen zullen ingezet worden voor zending en noodhulp en de stichting dient daarmee het algemeen belang. Deze middelen zullen ingezameld worden door verkoop van tweedehands goederen alsmede het ontvangen van giften.

De stichting heeft een bestuur bestaande uit de volgende personen: de heren E. Brons,  M. Cluistra, G.J. Jacobs, C.J. Westeneng, E.H. van Wolfswinkel.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, ook de vrijwilligers die aan de stichting verbonden zijn ontvangen geen vergoeding.

Aangezien de stichting recent is opgericht en er nog geen boekjaar is afgesloten is er nog geen actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede geen financiële verantwoording.

De Stichting wordt aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.